Klanten en Opdrachtgevers

Klanten / Opdrachtgevers
RTV Almere (259650d)   Emeritus BV(0f138f7)   jagroep_logo_2013   Historisch Centrum Overijssel (20ca2b6)   Alca Systems BV (19bfd99)   gemeente Someren (logo)   Netwerk Tiel (2812e5d)   Compass Projects b.v. (2579dc2)

gemeente Bussum (381b1ae)   JS Consultancy (10a6e5f)   gemeente Weesp (12cbc5d)   JOP (3a1d685)   gemeente Bussum (39b53da)   Bestuursacademie Nederland(19ed28d)    gemeente Apeldoorn (03dda31)   POSG (10bb64f)   gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (10676c7)   Compagnon (06534a5) 

GG&GD gemeente Utrecht (0851716)  A&A Partners (1636eb1)   gemeente IJsselstein (316cdbb)   Bestuursacademie Nederland(19ed28d)   gemeente Westland (2e5f604)

 Gerealiseerde opdrachten

Mediation: bestuurders, directeur-manager, manager-medewerkers/OR. Interim vervanging (sen.) HRM adviseur, aansturing/-coördinatie P&O. Opstellen/doorvoeren HRM-beleidsvisie met bijbehorende MJP en HRM -instrumenten. Zowel CAO als CAR/UWO maatwerk. Project-opdracht: P&O visiedocument, PvE, analyse werkprocessen, gesprekken leveranciers, offertes beoordelen, projectplan realisatie HRM (MSS/ESS) systeem. Begeleiden en realiseren organisatieverandering (w.o. programmamanagement, sociaal plan, intergemeentelijke samenwerking/fusie, regio-vorming, regionale aanstelling). Realiseren functievorming en -waardering met alternatieve aanpak plaatsingsproces. Evalueren van, en rapporteren over kwaliteit rechtspositie / verbeteren onderlinge verhoudingen. Managementadvies, incl. coaching on the job. Invoering/overleg (W)OR. Oplossen complexe personeelskwesties, mediation, ontslagregelingen, en bezwaar/beroep. Werving & selectie moeilijk vervulbare (management)functies.  (Her)registratie Wet BIG, medische samenwerking met derden, creëren multi disciplinaire teams. Beleidsnotities over agressie/geweld, integriteit, regiovorming, functiewaardering, leeftijdsbewust – en strategisch personeelsbeleid, noodzaak/juridische risico’s dvo met derden, etc.

Reacties zijn gesloten.