Consultancy | Extern Vertrouwenspersoon

(On)gewenste omgangsvormen & Integriteit

Even voorstellen: Alex Boerman

. . . . .

Een vertrouwenspersoon is er voor jou als je in een organisatie te maken krijgt met ongewenst gedrag. Dat gaat over pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Je dient bij jouw organisatie, in- of extern, terecht te kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Vanuit mijn eigen onafhankelijke beroepspraktijk ben ik al jaren als professional werkzaam op het vlak van vertrouwenskwesties; als gecertificeerd mediator, coach en vertrouwenspersoon (consultancy) en o.m. bekend met het spanningsveld van ongewenste omgangsvormen en integriteit-vraagstukken.

Wat doe ik als vertrouwenspersoon?

Als extern vertrouwenspersoon (met beroepshalve geheimhoudingsplicht) luister ik naar jouw verhaal, onderzoek ik samen met jou op welke manier jij met de situatie om wilt gaan en help ik je daarbij.

Elk contact dat wij hebben is vertrouwelijk (ook jouw naam). We kunnen elkaar spreken door middel van een telefoongesprek, online (video-gesprek), bij mij op kantoor of in overleg op neutraal terrein.

Jouw organisatie vindt het belangrijk dat haar medewerkers fijn en prettig met elkaar samenwerken. En dat iedereen mag en kan aangeven als het werken niet meer prettig voelt vanwege ongewenst gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat de ontvanger bepaalt of gedrag gewenst of ongewenst is.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Jij bepaalt zelf of en wanneer je het gedrag, al dan niet met ondersteuning van mij, bespreekbaar wilt maken.

Ongewenste omgangsvormen

Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen mag je altijd contact met mij opnemen als je in een organisatie die mij als vertrouwenspersoon heeft aangewezen te maken hebt met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en/of geweld en seksuele intimidatie.

Dat mag ook als je ziet, dat een van je collega’s in die organisatie te maken krijgt met ongewenst gedrag en je niet zo goed weet hoe je kan helpen. Ook dan mag je mij altijd bellen!

Heeft jouw organisatie geen vertrouwenspersoon terwijl je die wel nodig hebt, dan bied ik je telefonisch een gratis 10 minutengesprek om na te gaan of ik jou(w organisatie) misschien toch kan helpen.

Integriteit

Als vertrouwenspersoon integriteit ben ik bereikbaar op het moment dat je een vermoeden hebt van een incident of misstanden binnen jouw organisatie en die mij heeft aangewezen als vertrouwenspersoon.

Voor integriteitskwesties en of vermoedens van misstanden kun je dan altijd contact met me opnemen.

Heeft jouw organisatie geen vertrouwenspersoon terwijl je die wel nodig hebt, dan bied ik je telefonisch een gratis 10 minutengesprek om na te gaan of ik jou(w organisatie) misschien toch kan helpen.

Contact

Je kunt me op maandag t/m vrijdag rechtstreeks bereiken via 06 – 3038 6146. Soms ben ik niet direct bereikbaar, maar als je je naam en je telefoonnummer inspreekt dan bel ik je zo snel mogelijk terug.

Je kunt ook via de WhatsApp of een SMS-bericht met mij als vertrouwenspersoon in contact treden. Mailen kan ook via vp@alexboermanadvies.nl. Wat voor jou gegeven je situatie het beste voelt!

Vriendelijke groet,
Alex Boerman, Extern Vertrouwenspersoon

Telefoonnummer: 06 – 3038 6146
E-mail: vp@alexboermanadvies.nl . . . . Check: Beroepsregister LVV vertrouwenspersonen

Reacties zijn gesloten.